Polskie Towarzystwo Taneczne

Okręg Małopolski

Rynek Główny 25

31-008 Kraków

 

                                    PKO BP SA I O/Kraków 10202892-22578-270-1

Kraków, dn. 09.03.2002

 

Kluby Tańca

Szkoły Tańca

 

 

   Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT zwołuje zebranie sprawozdawcze Okręgu Małopolskiego

w dn. 27.03.2002 10.04.2002, termin I - godz. 19.30, termin II - godz. 19.45 na ul. Komandosów 21,

os. Podwawelskie.

 

Proponowany porządek zebrania:

 

1. Otwarcie zebrania,

2. Wybór prezydium zebrania,

3. Wybór komisji zebrania,

4. Stwierdzenie prawomocności zebrania,

5. Zatwierdzenie porządku obrad,

6. Sprawozdanie Zarządu Okręgu,

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Okręgu,

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,

9. Dyskusja nad sprawozdaniami,

10. Przyjęcie sprawozdania finansowego,

11. Podjęcie uchwały programowej,

12. Wolne wnioski,

13. Zakończenie obrad.

                                                                                                         

   Proszę Kluby i Szkoły Tańca o poinformowanie swoich członków o terminie zebrania.

   Jednocześnie prosimy Kluby i Szkoły Tańca o przesłanie informacji czy staracie się Państwo o rejestrację jako organizacja sportowa lub może już to uczyniliście. Po otrzymaniu informacji od Klubów i Szkół Tańca Zarząd Oddziału Małopolskiego PTT rozważy zgodnie z uchwałą ZG PTT możliwość refundacji kosztów.

   Przypominamy także o wpisaniu rezerwy do składu sędziowskiego przy zgłaszaniu turnieji.

 

                                                                 Z tanecznym pozdrowieniem

 

                                                                  Sekretarz Okręgu  Małopolskiego PTT w Krakowie

 

                                                                   Dariusz Dragan